Ansökan om visum och ESTA-tillstånd för USA och USA

I den värld vi lever i idag leds vi alltid till resor av olika anledningar. Vissa måste åka till ett annat land av professionella skäl. Andra inser en önskan om upptäckt och fly till en okänd plats. Varje land har sina egna regler för att reglera utlänningars inresa till dess territorium. För att kunna ta sig in i USA krävs ett visst antal formaliteter av myndigheterna såsom innehav av visum och giltigt pass. Som en del av programmet för viseringsundantag är det möjligt att resa till USA utan visum förutsatt att du uppvisar ett ESTA-resetillstånd .

Dokument för att komma in i USA

USA ESTA pass

Inresa till USA, som i alla länder, är i princip villkorat av innehav av visum. Den senare utfärdas av USA:s ambassad eller konsulat i sökandens ursprungsland. Men enligt programmet för viseringsundantag kan alla som vill resa till USA åka dit utan att skaffa visum på vissa villkor. Sedan den 12 januari 2009 måste medborgare i de länder som berörs av programmet begära ett ESTA-resetillstånd före avresan.

Detta program berör flera länder, inklusive Frankrike, Storbritannien, Belgien, Schweiz och Sverige. Den amerikanska regeringen har inrättat det elektroniska resetillståndssystemet i syfte att stärka säkerhetsåtgärderna för utlänningars inresa till territoriet. Detta system bidrar till den preliminära kontrollen av resenärer innan de ger dem rätt att resa in i landet. ESTA-formuläret tillåter visumbefriade personer att resa in i USA, med flyg eller till sjöss, för en turist- eller affärsvistelse på upp till 90 dagar, utan att behöva ha visum. Dessutom måste resenärerna uppvisa ett giltigt biometriskt eller elektroniskt pass samt en returbiljett.

Begär ett ESTA-resetillstånd

Liberty Island

Begäran om ESTA-tillstånd görs elektroniskt några dagar före din avresa. Efter att ha behandlat informationen du lämnat får du ett svar inom max 72 timmar. Detta dokument är giltigt i två år från utfärdandet och du kan använda det för flera poster.